Interaktivt Design og Københavns Universitet hjælper Dagbladet Information

6. juni 2016.ockley.0 Likes.0 Comments

I forbindelse med at vores 2. års studerende havde et forløb med fokus på editorial design fik de også mulighed for at prøve kræfter med et par større spørgsmål som blev stillet af Dagbladet Information. For at ruste dem til en endnu bedre løsning skulle de idéudvikle sammen med studerende fra antropologi ved Københavns Universitet.

Information gav indledningsvis 6 felter der skulle undersøges. Kort fortalt skulle de i grupper undersøge følgende:

  1. Forskellige abonnementstyper Hvordan forholder de forskellige abonnenter sig til brandet, hvordan er deres loyalitet og i hvor stor grad identificerer de sig med os?
  2. Unges oplevelse af Information (værdier, identitet) Hvad er deres oplevelse af os? Og hvilke værdier tilegner de en relation til os, og hvilken identitet giver dem?
  3. Brugernes oplevelse af vores tillæg Hvordan oplever læserne på andre lokaliteter (uddannelsessteder, bogbutikker osv.) temaavisens relation til Information? Kan de se en sammenhæng?
  4. Deltagernes oplevelse af Information til vores arrangementer Giver arrangementerne dem en større tilknytning til huset og brandet eller oplever de blot arrangementerne som en selvstændig ting?
  5. Sociale medier og Information Hvordan er vores fans tilhørsforhold til Dagbladet Information, og hvad er motivationen bag deres interesse i os?
  6. Identitetsskabelse via Information Hvis vi lavede mere merchandise (kopper, sleeves, smartphone covers, huer osv.) ville vores læsere så gå med det, og hvorfor (ikke)?

Derefter gik antropologerne i gang med at udnersøge feltet og indsamle viden om begreber og målgruppen. Samtidig gik ID’erne dybere ind designteorier og metoder til udvikling af editorial løsninger og informationsgrafik.

Selve det tværfaglige element forløb ved 2 workshops og 4 intensive produktionsdage op mod den endelige præsentation.

Workshop 1 (I “antropologiland”)

Dixit kort

Der blev brugt Dixit kort til at folde begreber og indsigter ud.

Den første workshop var ude hos antropologerne. Deres opgave var at overlevere al den viden de havde samlet op i de forgående uger. Der blev diskuteret målgrupper og fundet mønstre i de indsamlede data. For at få bredt emnerne ud brugte de studerende nogle kort fra spillet Dixit. Kortene er egentlig fra et traditionelt brætspil men kan med deres tvetydighed være rigtig god til at pege låste samtaler i nye retninger.

Dette var også deres første reelle møde. De fik afprøvet hvordan de fungerer i grupper og “smagt” lidt på hinandens holdninger og faglighed. Dagen sluttede med at de i gruppen blev enige om en retning for deres arbejde med feltet og angrænset det område de efterføglende skulle fokusere på i konceptfasen.

20160503_13252320160503_132509IMG_20160503_14070020160503_142517

Workshop 2 (I “ID land”)

Ugen efter skulle de studerende mødes igen. De startede med at få en introduktion til hvad koncepter er, begreber som ESP, USP og ISP samt hvordan kreative bruger kreative briefs som redskab til at skabe idéer. Hvor Workshop 1 havde antropologerne på hjemmebane så følte ID’erne sig mere hjemme her. Alle indsigter kom ud på Post-it og samlet i affinity diagrammer.

Det endte med lange diskussioner om hvordan Information skulle gribe deres målgruppe an og hvordan de i sidste ende skulle se sig selv som mediehus i fremtiden. Arbejdet med at generere den kreative brief var specielt vanskelig. For det første kræver det en del øvelse og for det andet er det der hvor de studerende går fra at kortlægge og indsamle viden og omdanne det til noget operationelt som kan inspirere til – og bruges i – den kreative proces.

20160510_134659  20160510_143918  20160510_13470820160510_134715  20160510_135801

Færdiggørelse

Da de 2 workshops var gennemført kunne den endelige idéudvikling begynde. Koncepterne blev foldet ud, der blev diskuteret identitet og visuel stil og der blev afprøvet muligheder for at brande Information og give konkrete svar på deres indledende problemfelter. Det var sjove og hårde dage og alle i gruppen var ude i områder som de ikke var vant til. Det kunne være fordi de aldrig havde arbejdet med området før eller fordi de pludselig skulle forholde sig til andre i en gruppe omkring noget de havde en personlig holdning til.

20160518_145013

Alt mens denne proces foregik skulle det endelige koncept gøres konkret og forståeligt og ende op med en præsentation af de indledende indsigter og deres svar i form af et koncept.

Præsentation

Den endelige præsentation foregik ude hos Information. Alle grupperne kom godt igennem og et panel af repræsentanter , deriblandt Informations direktør, Mette Davidsen-Nielsen, gav kvalificerede kommentarer til det præsenterede. Det var tydeligt at se at mange af de studerendes blik på målgruppe og forretningsmetoder gav eftertanker hos Information og i enkelte tilfælde viste kommentarer som “Det her, det holder vi lige for os selv – det er en virkelig god idé” at de studerendes arbejde med indsigterne har givet pote.

IMG_20160523_081420  20160523_080416  20160523_111631

Tak for et godt forløb!

Det har været virkelig interessant for os (Karsten Vestergaard og Maria Eitzinger) at se jer arbejde med emnet i grupper og vi er sikker på at det har givet jer en del I kan tage med videre. Der er noget unikt over det når antropologer (der ser et mål i at afdække og kortlægge) møder interaktionsdesignere (der ser et mål i at konkretisere og konceptualisere). Når I mødes så giver det spænd der ligger mellem “at åbne op” og “lukke i” unikke diskussioner og i sidste ende løsninger som Information ikke umiddelbart kommer i nærheden af på anden måde. Læg oven i det at de får svar på 6 spørgsmål på én gang og kan se svarene som dele af ét hele, så har I virkelig bridraget til at Information kan tage fat på de udfordringer som stilles “tidens mediehuse”.

 

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kopy Theme . Proudly powered by WordPress . Created by IshYoBoy.com